360° Kartpostal Nedir ?

Örnek

Üzerinde QR kodu bulunan kartpostallar akıllı kartpostallardır. QR kodu mobil cihazınızdan tarattığınızda kartpostalın ait olduğu mekanın sanal turuna yönlendirir. Sanal turlar VR destekli olup istediğiniz yerde sanal gerçeklik gözlükleri ile VR deneyimini yaşayabilirsiniz. Sevdiklerinize, ailenize ve arkadaşlarınıza da bu deneyimi yaşatmanız için İzmir Akıllı Kartpostal ve Sanal Gerçeklik Gözlüğü Setimiz ücretsizdir.

İzmir’in tarihi yerlerini oradaymış gibi gezmek ve görmek için akıllı kartpostal uygulaması ile gelişen teknoloji ve nostalji haline gelen kartpostalları birleştirdik.

360° Kartpostal Nasıl Kullanılır ?

  1. Akıllı Kartpostalın üzerinde bulunan QR kodu, QR okuyucu bir uygulama ile taratın.
  2. Taratılan kod ile elde edilen linki internet tarayıcınızda açın.
  3. Telefonunuzu yatay konuma getirin.
  4. Ekranına bir kere dokunarak sanal turu aktifleştirin.
  5. Telefonunuzu sanal gerçeklik gözlüğünün içine yerleştirin
  6. VR deneyimize başlayın.

1

Kartpostal Kullanım Talimatı

2

Kartpostal Kullanım Talimatı

3

Kartpostal Kullanım Talimatı

4

Kartpostal Kullanım Talimatı

5

Kartpostal Kullanım Talimatı

6

Kartpostal Kullanım Talimatı

Kartpostallar

Örnek

Ücretsiz Sanal Gerçeklik Seti Talep Formu


Sözleşmenin geçerliliği

MYTEK A.Ş.'NİN PROJELERİNE VE PROJE SPONSORLARINA AİT YAYINLAR VE BİLGİLENDİRMELERİ İLE İLGİLİ (bu sözleşmede "Yayıncı ve Sponsorlar " olarak anılacaktır.)
sanal mağazasından alışveriş yapmak veya promosyon kazanmak için, üyelik kayıt formunu doldurmak suretiyle sanal mağaza üzerinde kullanıcı hesabı ve şifre edinilmelidir. kayıt formunu dolduran ve şifre edinen gerçek ya da tüzel kişiler bu sözleşmede "Talep Eden veya Üye " olarak anılacaktır.)

Üye, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren YAYINCI VE SPONSORLAR sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

Hizmetlerin Tanımı

YAYINCI VE SPONSORLAR , sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, hediye notu yazdırma, yorum ve tavsiye etme, duyuru isteme, promosyon verme bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş ve bilgi alma imkanı sunar.

Üyelik ve Kayıt Sistemi

Kayıt sırasında vermiş olduğu e-mail adresi Talep Eden e özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliği olamaz.

Üye'nin, YAYINCI VE SPONSORLAR a ait servislere bağlanabilmesi için; kayıt sırasında e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem YAYINCI VE SPONSORLAR 'a "üye girişi" yapmak şeklinde tanımlanır.

Üye'nin yükümlülükleri

• Üye, YAYINCI VE SPONSORLAR servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

• YAYINCI VE SPONSORLAR tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının YAYINCI VE SPONSORLAR 'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, YAYINCI VE SPONSORLAR servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder .
Üye ye ait telefon ve mail bilgilerine YAYINCI VE SPONSORLAR a ait haber ve promosyon bilgileri gönderilebilir. Üye bu bilgilendirilmeyi peşinen kabul eder .

YAYINCI VE SPONSORLAR 'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun üyeye ait olduğunu,

• Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan YAYINCI VE SPONSORLAR ’un sorumlu olmayacağını,

• Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü YAYINCI VE SPONSORLAR ’un sorumlu olmayacağını,

• Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

• Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
• Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

• üye yada talep edenin telefon numarasına sms olarak Reklam yapabilir , herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmayı, anket, yarışma ya da promosyon dağıtımı faaliyetlerinde bulunabilir .

• üye yada talep edenin mail adresine mail yolu ile Reklam yapabilir , herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmayı, anket, yarışma ya da promosyon dağıtımı faaliyetlerinde bulunabilir .

• YAYINCI VE SPONSORLAR servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile üye'nin rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı YAYINCI VE SPONSORLAR 'dan tazminat talep etmemeyi,

• YAYINCI VE SPONSORLAR dan izin almadan YAYINCI VE SPONSORLAR servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanabilir. Kendi mecralarından farklı sponsor ve müşterilerine yönelik reklam ve bilgilendirme yapabilir.

• YAYINCI VE SPONSORLAR ’in dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

• Kurallara aykırı davrandığı takdirde YAYINCI VE SPONSORLAR ’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

• YAYINCI VE SPONSORLAR 'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

• Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

• Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

• Üye, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

• Üye, yapmış olduğu mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

• Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise; ürünü teslim alan kişi, YAYINCI VE SPONSORLAR adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını
kabul ve taahhüt etmiştir.

Yetkiler YAYINCI VE SPONSORLAR herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Üye tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi YAYINCI VE SPONSORLAR tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Tüm alanları doldurmuş ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan üyelerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.

MYTEK A.Ş.'ye ait servisler servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. YAYINCI VE SPONSORLAR , kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

YAYINCI VE SPONSORLAR , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üye'nin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir. YAYINCI VE SPONSORLAR , üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir ve ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması

Üyeler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

Ürün Teslimatı

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde üye, sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise üyeye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Üye üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. Üye üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi müşteri kredi kartı hesabından kargo ücreti kesildikten sonra müşteriye para iadesi yapılır.

Ürün İadesi

Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir.
Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda YAYINCI VE SPONSORLAR ’un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten YAYINCI VE SPONSORLAR kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük

Üye kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih

YAYINCI VE SPONSORLAR dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Talep Et
Logo